Materials reciclables i temps de biodegradació

Hi ha molts productes que rebutgem en no trobar cap valor, ús o utilitat per a nosaltres, però molts d’ells poden servir per a alguna cosa diferent d’omplir el pot o bosses d’escombraries i anar a acumular-se i descompondre en el abocador o abocador dels nostres pobles o ciutats.Tot material es considera biodegradable, però molts triguen fins segles a descompondre. En condicions òptimes de descomposició (biodegradació), sigui presència d’aire (oxigen), llum solar i humitat.Quin tipus de deixalles poden ser reciclats?Es pot separar les escombraries per tal d’enviar a reciclar la major quantitat possible de materiales.Mientras menys coses ens sobrin, menys escombraries anem a acumular. Les escombraries, en el fons, és allò que sobra perquè ja no és possible donar-li alguna utilitat. No obstant això, gairebé el 100% del que llencem en veritat no és fem: pot reutilitzar, és possible treure’n algun profit. Molts dels materials que llencem diàriament a les escombraries són reciclables. Altres, però, no ho són el baix composició, falta de tecnologia adequada, baixa demanda o escassetat de recursos financers, com ara: papers i draps bruts, paper plastificat o encerat, alguns residus hospitalaris i la majoria dels residus especials (tòxics), entre d’altres.Però alhora hi ha molts elements que sí que poden ser reciclats. Dins dels que es poden reciclar estan:

– Deixalles orgànics: constitueixen la major part dels residus sòlids domiciliaris, com ara: la femta / FECAS, les restes de menjar, poda de jardins i places, deixalles de fires. Poden ser reciclats transformant-los en adob orgànic o compost. Aquest abonament és similar a la terra de fulles, però és més nutritiu en ser producte de més elements orgànics que es van descompondre.

– Papers i Cartrons: gairebé tots són reciclables, excepte aquells que estan molt bruts o plastificats. En el procés de reciclatge s’utilitza el paper o cartró com a base per a la fabricació de nou paper. Per exemple per quaderns, envasos i embalatges, paper higiènic, tovalloles de paper i tovallons.

– Vidres: és un material dur i higiènic, usat principalment en ampolles i pots. A través d’un procés de fosa pot ser contínuament reciclat per produir ampolles noves.

– Plàstics: és fabricat a partir del petroli, és un material lleuger i resistent que serveix per fer molts productes, com ara envasos (bosses, flascons, bidons, etc.), Canonades, artefactes domèstics; existint molts tipus de plàstics, només alguns d’ells poden ser reciclats industrialment, com ara alguns envasos de begudes.

– Metalls: a nivell de consum domèstic s’usen principalment per a la fabricació de llaunes o pots per a conserves i begudes entre d’altres; poden ser fabricats de diferents metalls: alumini, estany, acer. La producció d’aquests envasos metàl · lics és bastant més costosa que la del vidre i igualment implica utilitzar recursos naturals no renovables (metalls), i produir contaminació atmosfèrica i aquàtica. Actualment l’alumini està sent cada vegada més usat i el seu reciclatge també va en augment.

Quant tarda la biodegradació d’alguns residus?

Les deixalles que a continuació es detallen poden trigar el següent en biodegradar:

– Deixalles orgàniques ……………………… 3 setmanes a 4 mesos

– Roba o gènere de cotó i / o lli …… 1-5 mesos

– Un parell de mitges de llana ……………….. 1 any- Sabata de cuir ……………………………. 3 a 5 anys

-Paper ………………………………………… .. 3 setmanes a 2 mesos

– Cel · lofana ……………………………………….. 1 a 2 anys

– Drap de tela ………………………………… 2 a 3 mesos

ç- Estaca de fusta ………………………… 2 a 3 anys

– Estaca de fusta pintada …………….. 12 a 15 anys

– Bambú ……………………………………….. 1 a 3 anys

– Envàs de llauna …………………………….. 10 a 100 anys- Envàs d’alumini ……………………… 350-400 anys

– Materials de plàstic …………………… 500 anys

– Vidre ………………………………………… . indefinit en descompondre

Anuncis