Bases del 1r Concurs de Fotografia ambiental

Benvolgudes i benvolguts,

Des de la comissió d’Escoles Verdes i el departament de Ciències us informem que s’ha obert la convocatòria del 1r concurs de FOTOGRAFIA AMBIENTAL què organitzem al centre de cara a Sant Jordi.

La convocatòria és oberta a tota la comunitat educativa del centre, així que animeu-vos a participar. Teniu de termini fins al 20 d’Abril.

A més de copiar-les a sota, us enllacem un document en PDF amb les bases.

Comenceu a disparar i animeu-vos a participar…

——

——

BASES DEL 1r CONCURS DE FOTOGRAFIA AMBIENTAL 2015-2016

El departament de Ciències i la comissió d’Escoles Verdes de l’Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca convoquen el 1r Concurs de Fotografia Ambiental de l’Institut Montserrat Roig d’acord amb les següents bases:

 1. PARTICIPANTS. La convocatòria del concurs és oberta a tots els membres de la comunitat educativa de l’institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca.

 2. OBRES. Cada autor podrà presentar un màxim de 2 fotografies.

 3. AUTORIA i DRETS. Totes les fotografies han de ser preses del propi autor. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets d’imatge i de qualsevol possible reclamació. L’Institut es reserva el dret de fer ús de les fotografies presentades al concurs, els participants cedeixen els drets de publicació de les fotografies a l’Institut Montserrat Roig, que podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol suport de promoció del concurs citant l’autor.

 4. TEMA I TÈCNICA. El motiu de cada fotografia estarà relacionat amb el Medi Ambient a l’institut, o a Sant Andreu de la Barca, amb tècnica lliure i es valorarà l’expressió artística.

 5. FOTOGRAFIA. Les obres es presentaran en arxiu jpg i en paper fotogràfic de grandària 13×18 cm.

 6. TRAMESA. Les imatges en format electrònic s’enviaran al correu del departament de Ciències (cnmontserratroig@gmail.com) en format JPG, indicant al correu el títol de la imatge i les dades de l’autor. Les fotografies, en format paper fotogràfic 13×18 cm, es lliuraran a la Consergeria del centre en un sobre gran tancat que continga les imatges, indicant al darrera de les fotografies el títol de la imatge i les dades de la persona participant.

 7. TERMINI D’ADMISSIÓ. La data límit d’admissió d’imatges serà el dimecres 20 d’Abril de 2016 a les 17.00h.

 8. JURAT. Estarà format per professorat dels departaments de Ciències, Tecnologia i Visual i Plàstica i de la comissió d’Escoles Verdes de l’INS Montserrat Roig. Les decisions del jurat seran inapel·lables.

 9. PREMIS. Hi haurà tres premis. Un primer i un segon premi a les millors fotografies i també un a la fotografia més creativa. Els premis consistiran en llapis de memòria. Les imatges guanyadores es faran públiques el dia de Sant Jordi dins dels actes previstos per la jornada i a la Intranet de l’Institut. S’anunciarà oportunament el lliurament de premis i els autors hauran de recollir-los personalment.

 10. EXPOSICIÓ i ALTRES. Totes les obres que hagin concursat seran exposades al web i a l’institut, amb el nom de l’autor/a. Després de lliurament de premis s’obrirà un període de 15 dies per recollir les còpies

 11. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

Organitzen: departament de Ciències i comissió d’Escoles Verdes

Col·laboren: departament de Tecnologia, departament de Visual i Plàstica i AMPA de l’Institut

 

Anuncis

Bases del 1r Concurs de Micro-relats científics

Benvolgudes i benvolguts,

Des de la comissió d’Escoles Verdes i el departament de Ciències us informem que s’ha obert la convocatòria del 1r concurs de MICRO-RELATS CIENTÍFICS què organitzem al centre de cara a Sant Jordi.

Podeu presentar-vos a dues categories, relat curt o conte il·lustrat, i teniu de termini fins al 20 d’Abril.

A més de copiar-les a sota, us enllacem un document en PDF amb les bases.

Animeu-vos i comenceu a redactar…

———

———

BASES DEL 1r CONCURS DE MICRO-RELATS CIENTÍFICS 2015-2016

El departament de Ciències i la comissió d’Escoles Verdes de l’Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca convoquen el 1r Concurs de Micro-relats Científics de l’Institut Montserrat Roig d’acord amb les següents bases:

 1. PARTICIPANTS. La convocatòria del concurs és oberta a tot l’alumnat de l’institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca.

 2. CATEGORIES. El concurs té dues modalitats competitives:

 1. Relat curt d’una extensió màxima de 800 paraules redactades en llengua catalana.

 2. Conte il·lustrat. Les mides de la pàgina són en format horitzontal 290x170mm (format tancat del conte amb llom a l’esquerre). El conte tindrà un mínim de 10 pàgines i un màxim de 20 pàgines més la coberta. El nombre d’il·lustracions interiors poden ser per pàgina o a doble pàgina (les pàgines 1 i l’última es reservaran pel títol i els crèdits), a més la il·lustració de la coberta (portada i contraportada). Les il·lustracions es poden fer amb tècnica lliure i es valorarà l’equilibri i l’harmonia entre el text i la il·lustració.

 1. AUTORIA i DRETS. Les obres que es presentin hauran d’ésser originals i inèdites i no haver estat premiats en cap altra convocatòria, certamen o premi literari, ni haver estat publicats en cap altre mitjà o bloc personal. Cada autor es responsabilitzarà totalment dels drets i de qualsevol possible reclamació. L’Institut es reserva el dret de fer ús dels relats presentats al concurs. Els participants cedeixen els drets de publicació a l’Institut Montserrat Roig, que podran ser reproduïdes en catàlegs, cartells o qualsevol suport de promoció del concurs citant l’autor.

 2. TEMA. El tema és lliure, tot i que es valorarà, a més de la qualitat de les obres, l’originalitat i l’enfocament científic. Aquest concurs es convoca amb l’objectiu d’estimular l’interès pels temes de ciència i el pensament científic entre els estudiants, amb la intenció de potenciar la creació d’obres literàries o plàstiques que tractin la ciència amb imaginació i valor científic.

 3. FORMAT. Les obres podran presentar-se en suport informàtic o en paper. El format de presentació de les obres dependrà de la modalitat a què es concurse:

 1. El relat es presentarà un document de text (formats: .doc Word o .odt LibreWriter). El tipus de lletra ha de ser Arial o Helvètica, de cos 12. Escrit a doble espai i per una sola cara, DIN A-4. Les pàgines han d’anar numerades.

 2. El conte il·lustrat s’haurà de presentar digitalitzat en format PDF d’alta qualitat o TIF o JPG d’alta resolució (300 ppp) en quadricromia (CMYK). Les pàgines han d’anar numerades.

 1. TRAMESA. Les obres en format electrònic s’enviaran al correu del departament de Ciències (cnmontserratroig@gmail.com), indicant al correu el títol de l’obra, la categoria a què es presenta i les dades de l’autor. Les obres en format paper es lliuraran a la Consergeria del centre en un sobre gran tancat que continga les obres, indicant al sobre el mateix títol que el text i la categoria a què és presenta i un escrit en el seu interior on hi consten les dades de la persona participant (nom i cognoms de la persona autora, curs que estudia, correu electrònic i telèfon de contacte).

 2. TERMINI D’ADMISSIÓ. La data límit d’admissió d’imatges serà el dimecres 20 d’Abril de 2016 a les 14.30h.

 3. JURAT. Estarà format per professorat dels departaments de Ciències i de la comissió d’Escoles Verdes de l’INS Montserrat Roig. Les decisions del Jurat seran inapel·lables i es podrà declarar deserta una o més categories si es considera insuficient la qualitat de les obres.

 4. PREMIS. Hi haurà dos premis per categoria. Un primer premi a la millor obra d’un val de 20 € bescanviable per llibres i un segon premi d’un marc de fotos. A més a més, un premi extraordinari a l’obra més creativa d’un llapis de memòria. Les obres guanyadores es faran públiques el dia de Sant Jordi dins dels actes previstos per la jornada i a la Intranet de l’Institut. S’anunciarà oportunament el lliurament de premis i els autors hauran de recollir el premi personalment.

 5. PUBLICACIÓ i ALTRES. Totes les obres que hagin concursat, seran publicades al web i a la revista de l’institut, amb el nom de l’autor/a. Després de lliurament de premis s’obrirà un període de 15 dies per recollir els contes no guardonats.

 6. El fet de participar en el concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

 

Organitzen: Departament de Ciències i Comissió d’Escoles Verdes

Col·labora: AMPA de l’Institut